Κύθηρα in photos

Μερικές φωτογραφίες από τα Κύθηρα που έχω τραβήξει τα τελευταία χρόνια θα βρείτε εδώ. Ο καταρράχτης στο Μυλοπόταμο, βρίσκεται στο προηγούμενο πόστ.

One Response to “Κύθηρα in photos”

  1. Nash says:

    Yeah! All these pictures are alright but they do not compare to the beauty of the island of Crete. Etsa mwre!! Etsa!

Have your say.

Write in the language of the post. Comments are meant to encourage on-topic discussion. For general comments, observations, complaints (e.g. about the site), you can use the form found in the Contact page. Make sure you've read the Terms of Use before commenting.

Comments Feed for this post Comments Feed for this entry.

DigitalOcean. Affordable, Fast, SSD VPS