Λίγο πριν τις Βρυξέλλες

Λίγο πριν την αναχώρηση για τις Βρυξέλλες, έκατσα και συγκέντρωσα σημειώσεις, bookmarks και σκέψεις σχετικά με τα θέματα προς συζήτηση. Μπορεί κανείς να συνοψίσει τα βασικά ζητήματα στο παρακάτω πίνακα:

Θέματα προς συζήτηση για το διαδίκτυο

Στη κορυφή του πίνακα παραθέτω τις χαρακτηριστικές ‘εφαρμογές’, ή αν προτιμάτε δραστηριότητες που φέρονται να ‘απαιτούν’ επιπλέον νομοθετική ‘ρύθμιση’. Αφ’ενός το peer to peer, ή ελληνιστί η ανταλλαγή αρχείων μέσω του διαδικτύου και συγκεκριμένα η ανταλλαγή έργων πνευματικής ιδιοκτησίας, αφ’ετέρου η ελεύθερη έκφραση μέσω των ιστολόγιων, που δεν είναι παρα δικτυακοί τόποι και λογισμικό που καθιστά εύκολη και άμεση — ακόμη και στον μη-καταρτισμένο τεχνικά χρήστη υπολογιστή — την έκδοση κειμένων.

Τα δικαιώματα που πλήγονται άμεσα στη περίπτωση κακής ρύθμισης της δράσης, πρόσβασης και έκφρασης των Ευρωπαίων στο διαδίκτυο είναι πρωτίστως (αλλά όχι μόνον) αυτά του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών και η ελευθερία της έκφρασης. Επιστρατεύεται δε γι’αυτόν τον σκοπό τόσο η τεχνολογία (deep packet inspection, protocol-triggered throttling κλπ.) όσο και η νομοθεσία (IPRED2, DMCA, EUCD, ‘three strikes’ law κ.ο.κ.)
Είναι ιδιαίτερης σημασία η κατανόηση του ότι, παρά το γεγονός πως οι προσπάθειες ρύθμισης της έκφρασης στο διαδίκτυο και αυτές ελέγχου και περιορισμού της ανταλλαγής δεδομένων σε αυτό είναι συχνά ανεξάρτητες, η προτεινόμενη νομοθεσία σε καμία περίπτωση δεν αφορά μόνον μεμονωμένες χρήσεις του διαδικτύου αλλά επηρεάζει ολόκληρο το φάσμα αυτών. Για παράδειγμα, το απόρρητο της επικοινωνίας στο διαδίκτυο και η αδειοδότηση της παρακολούθησης και λήψεων αποφάσεων σχετικά με τη συνδεσιμότητα κάποιου χρήση σε παροχείς πρόσβασης σε αυτό ή/και σε τρίτες εμπορικές εταιρίες δεν αφορά μόνον στους χρήστες προγραμμάτων και δικτύων peer to peer. Επιπλέον, ο περιορισμός της ελευθερίας της έκφρασης από κυβερνήσεις ή εμπορικούς φορείς που επικαλούνται την αναρχία, τη δυσφήμιση και την ατιμωρησία των χρηστών του διαδικτύου, δεν αφορά μόνον σε αυτούς που διατηρούν ιστολόγια.
Σε πολλές περιπτώσεις η προτεινόμενη νομοθεσία δεν είναι απλώς άνευ λόγου ύπαρξης — υπάρχει απολύτως ικανή και σχετική νομοθεσία ήδη για τις περισσότερες περιπτώσεις κατάχρησης του μέσου (βλ. εκεί που υπάρχει σαφής συκοφαντική δυσφήμιση, προσβολή κλπ.), είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη και απειλεί σοβαρά την ύπαρξη του διαδικτύου όπως το γνωρίζουμε.
Το κρίσιμο ζήτημα που θεωρώ πως δεν έχει ακόμη λυθεί είναι με βεβαιότητα αυτό της ανταλλαγής έργων πνευματικής ιδιοκτησίας για το οποίο έχω γράψει πολλές φορές στο παρελθόν [τα περισσότερα από τα άρθρα μου σχετικά με το θέμα βρίσκονται στη κατηγορία ‘Internet σε αυτόν τον δικτυακό τόπο].
Εκεί πιστεύω πως βρίσκεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος φίμωσης, ελέγχου και διάβρωσης των ελευθεριών που απολαμβάνουμε σήμερα στο διαδίκτυο με αφορμή τη παράνομη ανταλλαγή έργων πνευματικής ιδιοκτησίας. Το ζήτημα είναι σημαντικό καθ’ότι: 1. δεν έχει εμφανισθεί πειστική λύση που να ικανοποιεί όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές, 2. οι πολιτικοί και νομοθέτες συχνά αρκούνται σε αδρανείς τακτικές και νομοθετικές γενικότητες που σκοπό έχουν να ελαχιστοποιήσουν το πολιτικό κόστος, 3. η απειλή για το διαδίκτυο είναι τεράστια, 4. τα συμφέροντα είναι επίσης αδιαμφισβήτητα. Γι’αυτό το θέμα συγκεκριμένα έχω γράψει πολλάκις, σχετικά πρόσφατα εδώ με αφορμή τη δημόσια διαβούλευση του ΟΠΙ συγκεντρώνοντας κάποια από τα βασικά ζητήματα που προκύπτουν από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.

Ποιοί είμαστε

Με γνώμονα τους δύο παραπάνω άξονες, είναι σημαντικό να αναπτυχθούν επιχειρήματα που θα καθρεπτίζουν τις απαιτήσεις, τις επιθυμίες και τις ανάγκες των χρηστών του διαδικτύου σήμερα, αλλά και στο μέλλον, λαμβάνωντας υπ’όψην τους την ολοένα αυξανόμενη διείσδυση αυτού σε συνεχώς μεγαλύτερο μέρος της καθημερινότητας μας. Βασική προϋπόθεση γι’αυτό — στα πλαίσια της επερχόμενης επίσκεψης στο Ευρωκοινοβούλιο — θαρρώ πως είναι η απαλλαγή από τη ‘κενή’ ταμπέλα του ‘blogger’ και η αποδοχή μιας νεας ‘ταμπέλας’, αυτής του ενεργού πολίτη που αποδεικνύει εμπράκτως (μέσω ενός ιστολογίου, δημοσιεύσεων, ακτιβισμού, εθελοντικής προσπάθειας ή άλλων μέσων — δεν έχει σημασία) το ενδιαφέρον, την ανησυχία και τη γνώση του επι του αντικειμένου.
Σε όσους ενδιαφέρονται μπορείτε να βρείτε κάποια από τα άρθρα με παρεμφερές θεματολόγιο που έχω συλλέξει από το διαδίκτυο και βρίσκονται στο delicious: [copyright][Law]
Όπως έγραψα και στο προηγούμενο άρθρο σχετικά με την επίσκεψη στις Βρυξέλλες, προτίθεμαι να μεταφέρω τις δικές σας ερωτήσεις, απόψεις και ιδέες. Όπως πάντα είμαι ανοιχτός στα σχόλιά σας.